تبلیغات
رامهرمز رامهرمز - یک نکته در باب دوران عقد
 

یک نکته در باب دوران عقد

نویسنده: softmax موضوع: دوران عقد، 

 

مراقب باشید كه همسرتان را درهیچ امری حساس نكنید ، اگراحساس كردید در مورد برخی مسائل ، حساسیت نشان می دهد ، به هیچ عنوان سعی نكنید بی مهابا درآن محدوده ها وارد شوید.بلكه سعی كنید بی مهابا در آن محدوده ها وارد شوید .بلكه سعی كنید با احتیاط و به شكلی غیر مستقیم – به طور مثال در قالب تعریف یك جریان از دوست خود-مطلب را مطرح كرده و نظر همسرتان را در آن مورد جویا شوید.

 

() نظرات