تبلیغات
رامهرمز رامهرمز - فال و طالع بینی چینی متولدین اسفند ماه
 

فال و طالع بینی چینی متولدین اسفند ماه

نویسنده: softmax موضوع: طالع بینی چینی، 

 

جذاب احساساتی شوخ زیبا روشنفکر فیلسوف  دقیق حسابگر اهل خطر کردن نیست سختگیر- زنان متولد این ماه معمولا زیبا هستند . مار وقتش را بیهوده تلف نمیكند و كمتر عمرش را با پر گویی و بیهوده گویی از دست می دهد و به احساس و درك اولیه اش در موارد مختلف ایمان دارد و چون در شناسایی محیط و مردم اشتباه نمی كند اغلب قدم صحیح بر می دارد.حس ششم او همان قدر قوی است كه پنج حس دیگر او قوی می باشد در مورد امور مالی مار اقبال بلند دارد به سرعت تصمیم میگیرد و در راه رسیدن به هدفش آسمان را به زمین می آورد و اجازه نمی دهد هیچ مانعی در سر راهش قرار گیرد كمك كردن به مردم را بزرگترین كار ها میداند و در امور عشقی با ببر قادر به انجام هیچ كاری نمی باشد

 

() نظرات